เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
2547
ซีฟโก้ได้เปลี่ยนราคาพาร์ของหุ้นจาก 100 บาทเป็น 1 บาทต่อหุ้นและเพิ่มจำนวนหุ้นขึ้นอีก 90 ล้านหุ้นจากจำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมโดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น ทำให้มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 210 ล้านบาท บริษัทฯได้ทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวัน ที่18 มีนาคม 2547 และได้เปิดทำการซื้อขายหุ้นผ่าน www.settrade.com เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2547
2537
ซีฟโก้ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น120 ล้านบาท และได้เปลี่ยนราคาพาร์ของหุ้นจาก 1,000 บาท เป็น 100 บาทต่อหุ้น
2532
บริษัทฯได้ร่วมมือกับบริษัทโซลิตองซ์ เอ็นเตอร์ไพรส (Soletanche Enterprise) ซึ่งเป็น บริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงในประเทศฝรั่งเศส ใน ช่วงซีฟโก้จะรับงานมาแล้วช่วงงานกำแพงไดอาแฟรม- วอลล์ให้บริษัทโซลิตองซ์ เป็นผู้ก่อสร้าง ต่อมาทั้งบริษัทซีฟโก้และโซลิตองซ์ก็ได้แยกออกจากกัน
2530
ซีฟโก้ได้ขายมูลค่าการลงทุนในบริษัท ไทย บาลโฟร์ บีทตี้ให้กับบริษัท สเตนท์เฟาเดชัน จำกัด แต่ได้ทำการซื้อเครื่องจักรและโอนย้ายพนักงานในส่วน ของกิจการร่วมค้ามาเป็นของบริษัทซีฟโก้นับตั้งแต่นั้นมา
2523
บริษัทฯได้ร่วมทุนกับบริษัท สเตนท์เฟาเดชัน จำกัด (Stent Foundation) ซึ่งเป็นบริษัท ฐานรากที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร ภายใต้ชื่อกิจการ ร่วมค้า "สเตนท์ ซีฟโก้" ซึ่งรับงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ เป็นหลัก โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ภายหลังกิจการ ร่วมค้าได้เป็นชื่อไทย บาลโฟร์ บีทตี้ (Balfour Beaty T)
2517
บริษัทฯได้ทำการก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม2517 ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 3 ล้านบาท (ได้ชำระไป ณ เวลานั้น 1.5 ล้านบาท)โดยหุ้นบริษัทฯ มีราคาพาร์อยู่ที่1,000 บาทต่อหุ้น งานส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ รับจะเป็นเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก